Vesnice Moravany leží asi 5km jihovýchodně od Ronova nad Doubravou. Moravany na svém jižním konci skrývají rozsáhlý a velmi zajímavý hospodářský areál, jemuž vévodí malý barokní zámek. Sídlo má stavebně i společensky pestrou minulost. Baroknímu hospodářskému dvoru se zámkem předcházela středověká tvrz a před ní se zde nacházel s největší pravděpodobností ještě starší druh osídlení, jehož bližší forma nám není známa. Důkazem toho jsou četné nálezy pracovních nástrojů, keramiky i mincí. Za zmínku stojí i nedaleký vrch Hradec, na němž bylo hradiště Keltů a zřejmě i Slovanů. Územím procházelo několik důležitých stezek, nejznámější byla Libická cesta z Čech na Moravu.