Po první pozemkové reformě roku 1925, byl z moravanského dvora vytvořen zbytkový velkostatek. Celé panství se zámkem tehdy koupil doktor Sova.

V roce 1928 také vypukl požár v druhém podlaží, který si vyžádal přestavbu tohoto podlaží i s krovem. Při té příležitosti byl interiér přestavěn v moderním stylu poč. 20 století. Odstraněna byla i dvoupodlažní kaple. Také krov nese známky moderních tesařských konstrukcí. Nezměněna nezůstala ani fasáda, která byla očištěna o dva barokní štíty. Na severovýchodním průčelí přibyl půlkruhový balkón. V této podobě zůstal zámek až do současnosti.

V první polovině 20. století zažívá vesnice velký nárůst obyvatel i výstavbu nových domů při silnici na Knežice.

Roku 1948 byl zámek  znárodněn. Doktor Sova emigroval do zahraničí. Hospodářské budovy obsadilo JZD a na zámku se střídaly různé instituce a nájemníci.  V části zámku byly vytvořeny byty, část zůstala prázdná. V hospodářských budovách byly zřízeny také byty, část komplexu sloužila například jako kaple nebo zde byla i kovárna.

Po roce 1989 bylo už poměrně zchátralé panství navráceno sestrám Aleně Mudroch a Miladě Gautschi, vnučkám původního majitele Dr. Sovy. Od té doby byl celý areál opuštěn, občasně byl využíván pro zemědělské potřeby, skladování nebo skládku. V samotném zámku byl zřízen také obecní byt nebo pošta.

V polovině roku 2006 koupila zámek, hospodářské budovy a polnosti k nim náležící firma Farm Moravany. Za ní stojí realitní magnát a majitel zhruba stovky podobných účelových firem v České republice Ital Mauro Piccinini. O samotný objekt zámku či hospodářských budov majitel nejeví zájem. Od té doby je zámek i hospodářský dvůr v nešťastné situaci. Přestože je dnes zámek v dezolátním stavu je stále tím pravým geniem loci obce.

Většina konstrukcí zoufale volá alespoň po minimální opravě, ale žádné se jí nedostává. Střecha na barokní sýpce se před pár lety zřítila. Můžeme jen doufat, že to není začátek smutného konce.