Počátky osídlení sahají daleko do minulosti. Archeologické nálezy přímo z návsi v Moravanech jsou datované až do 5. stol. n. l. Na polích v okolí se však našly o několik staletí starší nálezy. Lze tedy soudit že tato oblast byla přerušovaně osidlována už po dlouhá staletí. První písemné zmínky řekněme novodobého osídlení máme z počátku 14. století, kdy je připomínán Trojan jako vládce Moravan. Lze však předpokládat, že znovuosídlení proběhlo už o půl druhého století dříve v souvislosti se založením Vilémovského kláštera. Ten totiž rozšiřoval svůj vliv a moc zakládáním nových vesnic v okolí. V průběhu následujících staletí se střídaly rody, které v Moravanech sídlily. Jednalo se například o rod Žehušičtích z Nestajova, Trčků z Lipé, Gerštorfů z Gerštorfu nebo Robmhápů ze Suché. Gerštorf z Gerštorfu vystavěl v Moravanech tvrz, která je zmiňovaná při prodeji v roce 1589. Robmhápové prodali v roce 1741 Moravany a všechny vesnice k nim patřící rodu Carreto Milessimo. Ignác Carreto přestavěl hospodářský dvůr do honosné barokní podoby se zámkem. Po rodu Carreto přebírá Moravany v roce 1823 Nadace pro zchudlé šlechtice, která areál spravovala až do první pozemkové reformy, kdy jej koupil dr. Emanuel Sova. V druhé polovině 20. století v areálu sídlilo mimo jiné JZD, pošta, byty a kanceláře.